Pályázatok

Az alábbi oldalakon a nyertes projektjeinkkel kapcsolatos információkat találhat.

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár „Élethosszig a könyvtárban” című projektje egyrészt jelentős infrastruktúra fejlesztést eredményezett nem csak Mezőkovácsházán, hanem Battonyán és a mozgókönyvtári szolgáltató-helyeken is. Befejeződött az eszközök, bútorok elhelyezése, beüzemelése, melyeket elégedetten vettek birtokba a látogatók. Emellett a projektben nagy hangsúlyt helyeztünk a különböző korosztályok könyvtárhasználóvá válására, valamint a könyvtárosok és a projektben résztvevő más szakemberek képzésére is. A „képzők képzése” befejeződött. Eredménnyel zárultak a digitalizálási, jelnyelvi, felnőttoktató és angol nyelvi tanfolyamok több mint húsz fő részvételével. De nem csak a munkatársak, hanem a használóink képzése is fontos számunkra. Ezért hagyományosan 20 órás alapfokú intermet-használói tanfolyamra várunk folyamatosan minden érdeklődőt helyben és a szolgáltató-helyeinken is. Új kezdeményezésként képszerkesztő/feldolgozó tanfolyamra is várjuk a jelentkezőket.


Az olvasásfejlesztő programok keretében szeptembertől egy kisdombegyházi óvodáscsoport ismerkedhet a könyvtárral, iskolások információszerző foglalkozásai folynak Mezőkovácsházán és Nagybánhegyesen. Szintén Mezőkovácsházán elkezdődött a Szülők Akadémiája, melynek keretében először egy gyermekorvos előadásán vettek részt a 0-3 éves gyermekek szülei, majd az ölbeli játékokkal folytatódik a program, végül a tervek szerint februárban egy pszichológus előadásával fejeződik be.

Folyamatosan gyűjtjük az anyagokat a kistérségi helyismereti adatbázishoz, amely a kistérség „hírességeinek” bibliográfiai adatait, alkotásait, köztéri szobrokat, műemlékeket tartalmaz. Készül a kistérségi cégtár is, amely a cégek, vállalkozások, civil szervezetek adatbázisa lesz. válogatjuk a dokumentumokat a digitális kistérségi könyvtárhoz is. Utóbbi a térséghez köthető könyveket, szórólapokat, térképeket, fotókat tartalmazza majd, digitalizált formában.

Szervezés alatt van az álláskeresők klubja, mely három településen szakemberek bevonásával nyújt hasznos életvezetési tanácsokat, informatikai ismereteket, álláskeresési technikákat. A program újdonsága, érdekessége a biblioterápia alkalmazása.

A részletekről érdeklődni és jelentkezni a következő címen és telefonszámon lehet: 5800. Mezőkovácsháza, Árpád u. 162., 68/381-576.

TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0044

„Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében”

„Élethosszig a könyvtárban”

valosultmeg


HÍREK 1

Félidejéhez érkezett a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár „Élethosszig a könyvtárban” TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0044 azonosító jelű projektjének megvalósítása.

A projekt egyik eleme az óvodás korú gyermekek beszoktatása a könyvtárba. 2011. évben egy helyi óvodás csoport, szeptembertől pedig 2 település (Kisdombegyház, Medgyesbodzás) egy-egy csoportja ismerkedhet a könyvtárral. Az elsődleges cél a gyermekek olvasóvá nevelése. Ennek érdekében egy óvodapedagógus a gyermekkönyvtárossal karöltve ismerteti meg az apróságokat a könyvtár sajátosságaival, szolgáltatásaival, lehetőségeivel. Hiszen minél fiatalabb az olvasó, annál fogékonyabb az olvasóvá nevelés alapjainak befogadására. A szakemberek különböző kreatív programokkal (pl.: farsangi népszokások megismertetése a gyermekekkel, arcfestés, tavaszvárás a könyvtárban, fakanálbáb készítés, húsvéti készülődés, barkácsolás a gyermekkuckóban, stb.) keltik fel és tartják fenn az érdeklődésüket annak reményében, hogy a gyermekek mind több élményhez jussanak és pozitív tapasztalatokkal gazdagodjanak.

Másik projektelem az iskolások információszerző foglalkozása, melyen nagybánhegyesi, kunágotai és helyi általános iskolások vesznek részt tíz hónapon keresztül. A program célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek az információ különböző formáival, hozzáférési lehetőségeivel és gyakorlati alkalmazásával. Legyenek képesek a könyvtári dokumentumok, különböző információhordozók megfelelő felhasználásával önálló szellemi alkotások létrehozására. Az elméleti foglalkozásokat sok játékos, gyakorlati feladat színesíti.

Végéhez közeledik a Szülők akadémiája, avagy Anya taníts engem! című programsorozat Mezőkovácsházán, melynek célja felhívni a kisgyermekes szülők figyelmét arra, hogy a csecsemőkkel, kisgyermekekkel való megfelelő bánásmód megalapozza a jó családi életet, ezzel párhuzamosan elősegíti az olvasóvá válást is. A programsorozatot gyermekorvos előadása nyitotta és hamarosan pszichológus előadásával ér véget. A résztvevők hallhattak az anya és gyermeke közötti bensőséges kapcsolat kialakulásáról, ami már a várandósság idején elkezdődik. E kapcsolat kialakulásának a szülés előtt és után is nagyon fontos szerepe van, hiszen a baba ilyenkor is érzi és igényli a felé irányuló gondoskodást, szeretetet. A program „gyakorlati” részében ölbeli játékokat sajátíthatnak el a mamák és a babák.

Reményeink szerint program végére a könyvtár egy olyan olvasói réteggel gazdagodik, amely eddig nem jelent meg az intézményben.

Négy településen valósul meg az Álláskeresők Klubja, mely jelenleg Almáskamaráson zajlik. A résztvevők 10 napon keresztül napi négy órában, majd 4 hónapon át havi egy alkalommal találkoznak egymással. Szakemberek – tréner, informatikus, könyvtáros, stíluskommunikátor - segítik őket abban, hogy az itt töltött idő után tisztában legyenek azokkal az alapvető tényezőkkel, melyekre feltétlenül figyelniük kell a munkakeresés- és vállalás során. Saját értékeik és erőforrásaik tudatában legyenek képesek önálló álláskeresésre, rendelkezzenek a munkahely megszerzéséhez és megtartásához szükséges képességekkel.

Nem csak e projekt keretében, hanem már évek óta folyamatos könyvtárunkban Használóink képzése. A közelmúltban több térségi településen hat csoportban tartottunk 20 órás alapfokú internet-használói tanfolyamokat, valamint a nagy érdeklődésre való tekintettel elindítottuk a képszerkesztő/feldolgozó tanfolyamot is, melyekre folyamatosan várjuk a jelentkezőket.

valosultmeg


HÍREK 2

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár „Élethosszig a könyvtárban” című projektje keretében  5 fő vett részt az Országos Széchenyi Könyvtárban digitalizálási tanfolyamon. A szakemberek a megszerzett ismereteket a kistérség helyismereti anyagának feldolgozásában fogják hasznosítani.

Közben folyamatosan történik az adatgyűjtés a Helyismereti Adatbázishoz, a Kistérségi Cégtárhoz, valamint a dokumentumok válogatása a Digitális Kistérségi Könyvtárhoz. Ez utóbbi tartalmazza majd a kistérséghez köthető könyvek, szórólapok, térképek, fotók és egyéb dokumentumok digitalizált formátumát.

A Helyismereti Adatbázis a kistérség „hírességeinek” biográfiai adatait, alkotásait, valamint a kistérség köztéri szobrait, műemlékeit, emlékműveit és emlékhelyeit fogja tartalmazni, azok történetével és fotóival. Bízunk benne, hogy ez a munkánk  hozzájárul a turisztika fellendítéséhez is.

A Kistérségi Cégtárba  a kistérségi cégek, vállalkozások, civil szervezetek összegyűjtött adatai kerülnek, egy közös kistérségi könyvtári portálra, mint olyan közhasznú információk, melyek segítségére lesznek a kistérségről tájékozódni kívánóknak.  Ezen adatbázisok tájékoztatást tudnak nyújtani Dél-Békés vállalkozóiról, cégeiről, a non-profit szférában tevékenykedő szervezetek munkájáról. Reményeink szerint elősegítjük az információhoz való jutást, egységes szerkezetben láthatóvá válnak  az itt élők tevékenységei, értékei, s talán a befektetők is könnyebben találnak el vidékünkre.

valosultmeg


HÍREK 3

Egy héten át gyerekzsivajtól hangos a Babó Kastély Panzió és környéke. Itt zajlik a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által szervezett „Boldog békeévek” olvasótábor 33 mezőkovácsházi és a környező településekről érkezett gyermek részvételével. Hagyománya van az olvasótáboroknak Mezőkovácsházán, de ilyen körülmények között, és ilyen gazdag programmal ritkán sikerül megvalósítani, köszönhetően az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében elnyert támogatásnak, valamint több szervezet és intézmény együttműködésének.

A július 23. óta zajló tábor Dr. Szabó Ferenc nyugalmazott megyei múzeumigazgató előadásával kezdődött, majd megalakultak a térség régi nagybirtokos családjai: a Babó, Sármezey, Simonyi és   Szilágyi családok  a könyvtáros-családfők vezetésével.  Nagy élményt jelentett a résztvevőknek a Gyulavári Kastélyba és Gödöllői Királyi Kastélyba  tett kirándulás.  Hangulatos délutánt töltöttek el a gyerekek a kétegyházi Steigervald tanyán, éppúgy, mint a Kevermesi tájházban. A helyi Izsák-tájházban a régi bútorok és eszközök között elfogyasztott vacsorára is bizonyára sokáig emlékezni fognak.

 Kézműves foglalkozások keretében szalma- és kosárfonással, csuhézással, agyagozással, gyertyaöntéssel ismerkedhetnek meg a gyerekek. Hétvégére mindenki saját készítésű tárgyakat visel és vihet haza.

A Csanád Vezér Általános Iskola pedagógusainak irányításával sorversenyben mérhették össze a családok ügyességüket.

TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0044  „Élethosszig a könyvtárban”

valosultmeg


HÍREK 4

Befejezéséhez közeledik a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár „Élethosszig a könyvtárban” TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0044 azonosító jelű projektjének megvalósítása.

A projekt egyik eleme az óvodás korú gyermekek beszoktatása a könyvtárba.  Eddig egy helyi, egy kisdombegyházi, egy medgyesbodzási és egy almáskamarási óvodás csoport ismerkedhetett a könyvtárral, jelenleg pedig egy dombiratosi csoport. Az elsődleges cél a gyermekek olvasóvá nevelése. Ennek érdekében egy óvodapedagógus a gyermekkönyvtárossal karöltve ismerteti meg az apróságokat a könyvtár sajátosságaival, szolgáltatásaival, lehetőségeivel. A szakemberek különböző kreatív programokkal (pl.:  népszokások megismertetése a gyermekekkel, arcfestés, tavaszvárás a könyvtárban, fakanálbáb készítés, húsvéti készülődés, barkácsolás a gyermekkuckóban, stb.) keltik fel és tartják fenn az érdeklődésüket annak reményében, hogy a gyermekek mind több élményhez jussanak és pozitív tapasztalatokkal gazdagodjanak.

Befejeződött az októberben Nagybánhegyesen megkezdett  Szülők akadémiája, avagy Anya taníts engem! című programsorozat, melynek célja volt felhívni a kisgyermekes szülők figyelmét arra, hogy a csecsemőkkel, kisgyermekekkel való megfelelő bánásmód megalapozza a jó családi életet, ezzel párhuzamosan elősegíti az olvasóvá válást is. A programsorozatot gyermekorvos előadása nyitotta meg és  pszichológus előadásával fejeződött be. A program „gyakorlati” részében ölbeli játékokat sajátíthattak el a mamák és a babák.

A napokban  két településen kezdődött az Álláskeresők Klubja. A résztvevők 10 napon keresztül napi négy órában, majd 4 hónapon át havi egy alkalommal találkoznak egymással. Szakemberek – tréner, informatikus, könyvtáros, stíluskommunikátor - segítik őket abban, hogy az itt töltött idő után tisztában legyenek azokkal az alapvető tényezőkkel, melyekre feltétlenül figyelniük kell a munkakeresés- és vállalás során. Saját értékeik és erőforrásaik tudatában legyenek képesek önálló álláskeresésre, rendelkezzenek a munkahely megszerzéséhez és megtartásához szükséges képességekkel.

Nem csak e projekt keretében, hanem már évek óta zajlik könyvtárunkban Használóink képzése. A  20 órás alapfokú internet-használói tanfolyamok mellett a nagy érdeklődésre való tekintettel elindítottuk a képszerkesztő/feldolgozó tanfolyamot is.  Továbbra is folyamatosan várjuk az érdeklődők jelentkezését.

A tervezett Digitális Helyismereti Könyvtár kialakításához az összegyűjtött dokumentumok digitalizálása befejezéséhez közeledik. Jelenleg több mint 700 db digitális tartalom található honlapunkon, valamint a Somogyi Könyvtár által digitalizált régi újságok is.

valosultmeg


HÍREK 5

Befejezéséhez közeledik a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár „Élethosszig a könyvtárban” TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0044 azonosító jelű projektjének megvalósítása.

A projekt egyik eleme az óvodás korú gyermekek beszoktatása a könyvtárba.  Eddig négy óvodás csoport ismerkedhetett a könyvtárral, jelenleg pedig egy dombiratosi csoport. Az elsődleges cél a gyermekek olvasóvá nevelése. A könyvtár megismerésén túl különböző kreatív programokkal (pl.: tavaszvárás a könyvtárban, húsvéti készülődés, stb.) keltik fel és tartják fenn a szakemberek a gyermekek érdeklődését.

A napokban két településen fejeződött be az Álláskeresők Klubja. Medgyesbodzás-Gábortelepen és Nagybánhegyesen a résztvevők 10 napon keresztül napi négy órában, majd 4 hónapon át havi egy alkalommal találkoznak egymással. Szakemberek – tréner, informatikus, könyvtáros, stíluskommunikátor – segítették és segítik őket abban, hogy az itt töltött idő után tisztában legyenek azokkal az alapvető tényezőkkel, melyekre feltétlenül figyelniük kell a munkakeresés- és vállalás során.

valosultmeg

Press enter to search